postheadericon GARE di BALLO COUNTRY WESTERN

WILD EAST FEST 2020- Budapest (Hungary)
Emozione alle stelle!!!
29 ore, solo 29 ore, saltando a piè pari una notte, ci sono bastate per andare a Budapest e ritornare velocemente a casa. Ma non potevamo mancare ad un appuntamento così importante per i nostri Ragazzi OWW e dobbiamo dire che ne è valsa la pena.

Il WEST EAST FEST è davvero una emozione!!
Uno splendido locale country sulle rive del Danubio dove si respira un'atmosfera unica e particolare.

OLD WILD WEST ha partecipato a una gara tra le più importati ed impegnative a livello internazionale dimostrato dalla presenza al contest di alcuni dei coreografi più famosi d'Europa e di tanti ballerini di altissimo livello.

OLD WILD WEST si è presentata con due Team: OLD WILD WEST TEAM JUNIOR e OLD WILD WEST TEAM KIDS.
Due formazioni composte da giovanissimi che proprio per il livello e l'importanza dell'impegno, hanno affrontato la gara con estrema umiltà consapevoli del valore delle squadre partecipanti, ma con altrettanto impegno e determinazione con l'unico obiettivo di fare bene e soprattutto di divertirsi.
Obiettivo raggiunto oltre ogni limite di aspettativa qualificandosi al 1° posto cat. Performance con Alessio &Tommaso - OLD WILD WEST TEAM KIDS e al 2° posto cat Traditional con Andrea, Clelia, Chiara, Fabio e Giuseppe - OLD WILD WEST TEAM JUNIOR, secondi solo al Gruppo dei Grandi Pol F. RyanAlgaly Fofana, su coreografie create appositamente per WEF 2020 da Alessio & Tommaso su musica dei CRAZY BULLS e Giuseppe, "piccoli" ma già "grandi" coreografi .

Un risultato strepitoso raggiunto grazie a un grande impegno di tutta la Squadra OLD WILD WEST.
Vogliamo quindi ringraziare i Ragazzi OWW scesi in pista in un'autentica "arena", il loro teacher Domenico Ruoppolo che, insieme a La Rocca Antonella, tante energie ha dedicato per questa missione con fermezza e passione, i genitori dei Ragazzi OWW che hanno appoggiato e creduto nel nostro progetto e che hanno affrontato disagi e sacrifici per la realizzazione di questo bellissimo sogno e a tutti i Fans e Amici che hanno tifato, sostenuto e appoggiato i cuccioli OWW, grande forza e linfa per il futuro del COUNTRY OWW

Un ringraziamento particolare per Veronika Stettner e Gergely per l'organizzazione del WEF 2020 7° Edizione e a tutto il loro Staff WEF per la disponibilità e cortesia.
Siamo FELICI e ORGOGLIOSI di TUTTI VOI ..... tu chiamale , se vuoi, EMOZIONI ...... e ci avete donato GRANDISSIME EMOZIONI

 

 

 

<3

WILD EAST FEST 2020- Budapest (Hungary)

Emotion to the stars !!!

29 hours, only 29 hours, jumping one night, there was enough to go to Budapest and quickly return home. But we could not miss such an important appointment for our OWW Boys and we must say that it was worth it.

The WEST EAST FEST is truly an emotion !!

A splendid country restaurant on the banks of the Danube where you can breathe a unique and particular atmosphere.

OLD WILD WEST took part in one of the most important and internationally demanding competitions demonstrated by the presence of some of the most famous choreographers in Europe and many top level dancers at the contest.

OLD WILD WEST showed up with two teams: OLD WILD WEST TEAM JUNIOR and OLD WILD WEST TEAM KIDS.

Two teams made up of very young players who, due to their level and importance of commitment, faced the race with extreme humility, aware of the value of the participating teams, but with equal commitment and determination with the sole objective of doing well and above all having fun .

Objective reached beyond all expectations by qualifying in 1st place cat. Performance with Alessio & Tommaso - OLD WILD WEST TEAM KIDS and 2nd Traditional cat with Andrea, Clelia, Chiara, Fabio and Giuseppe - OLD WILD WEST TEAM JUNIOR, second only to the Great Pol F. Ryan and Algaly Fofana Group, on choreography created specifically for WEF 2020 by Alessio & Tommaso on music by CRAZY BULLS and Giuseppe, "small" but already "great" choreographers.

An amazing result achieved thanks to the great commitment of the whole OLD WILD WEST team.

We therefore want to thank the OWW Boys who took to the track in an authentic "arena", their teacher Domenico Ruoppolo who, together with La Rocca Antonella, dedicated much energy for this mission with firmness and passion, the parents of the OWW Boys who supported and believed in our project and who faced hardships and sacrifices for the realization of this beautiful dream and to all the Fans and Friends who cheered, supported and supported the OWW puppies, great strength and sap for the future of the COUNTRY OWW

Special thanks to Veronika Stettner and Gergely for the organization of the WEF 2020 7th Edition and to all their WEF Staff for their availability and courtesy.

We are HAPPY and PROUD of ALL of YOU ..... you can call them EMOTIONS if you want ...... and you have given us GREAT EMOTIONS

 

 

 

WILD EAST FEST 2020- Budapest (Magyarország)

Érzelem a csillagokhoz !!!

29 óra, csak 29 óra, egy éjszakai ugrással elegendő volt ahhoz, hogy Budapestre menjen, és gyorsan visszatérjen haza. De nem hagyhattuk ki egy ilyen fontos találkozót az OWW Fiúk számára, és el kell mondanunk, hogy megérte.

A Nyugat-nyugati fesztivál valóban érzelem !!

Csodálatos vidéki étterem a Duna partján, ahol egyedülálló és különleges légkört lélegzik.

Az OLD WILD WEST az egyik legfontosabb és nemzetközileg igényes versenyen vett részt, amelyet Európa leghíresebb koreográfusai és a legfelső szintű táncosok jelenléte jelentett.

Az OLD WILD WEST két csapattal jelenik meg: az OLD WILD WEST TEAM JUNIOR és az OLD WILD WEST TEAM KIDS.

Két nagyon fiatal játékosokból álló csapat, akik elkötelezettségük szintje és fontossága miatt rendkívüli alázattal szembesültek a versennyel, tisztában voltak a részt vevő csapatok értékével, de egyenlő elkötelezettséggel és elszántsággal, amelynek egyetlen célja a jól teljesítés és mindenekelőtt a szórakozás. .

Az elvárást meghaladó célkitűzés az 1. helyezett macska kvalifikációjával valósult meg. Előadás Alessio és Tommaso-val - Öreg WILD WEST TEAM KIDS és 2. tradicionális macska Andrea, Clelia, Chiara, Fabio és Giuseppe-val - OLD WILD WEST TEAM JUNIOR, csak a Nagy Pol F. Ryan és Algaly Fofana csoport után, koreográfia Alessio & Tommaso kifejezetten a WEF 2020 számára készítette, a CRAZY BULLS és Giuseppe, a "kicsi", de már "nagyszerű" koreográfusok zenéjén.

Csodálatos eredmény, amelyet az egész OLD WILD WEST csapat nagy elkötelezettségének köszönhetően sikerült elérni.

Ezért szeretnénk köszönetet mondani az OWW Fiúknak, akik egy autentikus "arénában" indultak el a pályára, Domenico Ruoppolo tanáruknak, aki a La Rocca Antonella-val együtt nagy energiát fordított erre a küldetésre szilárdan és szenvedélyesen, valamint az OWW Fiúk szüleinek, akik támogatták és hitt a projektünkben, és akik nehézségekkel és áldozatokkal szembesültek ennek a gyönyörű álomnak a megvalósításában, és minden rajongónak és barátnak, akik felvidították, támogatták és támogatták az OWW kölyökkutyákat, nagy erőt és szüléket az ORSZÁG OWW jövőjéhez.

Külön köszönet Stettner Veronika és Gergely részére a WEF 2020 7. kiadás megszervezéséért, valamint minden WEF munkatársuknak rendelkezésre állásuk és jóvoltából.

MINDENKI boldogok és büszkék vagyunk ..... ha érzel, EMOTION-oknak hívhatja őket, és ...


 

 

 

------------------------------

11th El Barn Country Competition 2019 @ OLD WILD WEST Turin Tour

Barcellona sabato 30 novembre 2019

 

EL BARN 2019

11th El Barn Country Competition 2019 @ OLD WILD WEST Turin Tour

LA PRIMA VOLTA DI "OLD WILD WEST" A "EL BARN", UNA DELLE TAPPE INTERNAZIONALI DI COUNTRY TRA LE PIU' IMPORTANTI.

E' STATA UNA GRANDE E IMPORTANTE ESPERIENZA BALLARE CON I PIU' BRAVI BALLERINI SU UN PALCO MITICO DOVE "OLD WILD WEST TURIN TOUR" HA DATO IL MEGLIO CON GRANDE CARATTERE E VOLONTA' DI FARE BELLA FIGURA.
CRISTINA MARINA SIMONA DOMENICO GIULIO E NICOLA BRAVI TUTTI VOI RAGAZZI CHE AVETE VOLUTO CONFRONTARVI CON BALLERINI E COREOGRAFI DI ALTISSIMO LIVELLO E DI FAMA INTERNAZIONALE.

QUESTA ESPERIENZA, SICURAMENTE MOLTO POSITIVA, VI HA FATTO CRESCERE E MIGLIORARE CEMENTANDO ANCOR DI PIU' LA VOSTRA UNIONE E ESALTANDO LE VOSTRE GRANDI CAPACITà .

BRAVI DAVVERO A TUTTI E IN PARTICOLAR MODO A MARINA E GIULIO CHE VI HANNO PREPARATI CON TANTO IMPEGNO E DEDIZIONE

SIAMO TUTTI ORGOGLIOSI DI VOI.

 

------------------------------------------------

"TURIN IN DANCE"
Teatro Don Bosco - Rivoli (TO) domenica 10 novembre 2019
Opes Danza CONI
1° Classificati TEAM JUNIOR OLD WILD WEST
cor. "The Country Fever" di Gianmarco Rossato Johnny
riveduta dal preparatore tecnico M° Domenico Ruoppolo
Art Director Antonio Amato e Mapi Gualdi
MA QUANTO SIETE STATI BRAVI TEAM JUNIOR OLD WILD WEST insieme al M° Domenico !!!
ORGOGLIOSI DI VOI TUTTI!
Bravi ragazzi, BRAVI TEAM JUNIOR OLD WILD WEST !!!
Gran bella prova di carattere e soprattutto ulteriore esperienza utile alla Vostra crescita.
Stiamo mettendo ottime basi sulle quali impegnarci a migliorare sempre più.
Siete sulla strada giusta, carica di entusiasmo.
Complimenti a tutti voi, continuate così.
UN GRANDE APPLAUSO A VOI E AL VOSTRO COACH Domenico Ruoppolo

 

 

 

FESTA delle VITTORIE OLD WILD WEST @ MOVIDA

esibizione dei CAMPIONI di " COFFEE "

cor. Manu Santos e Algaly Fofana

1° Trofeo Nazionale ASI /CONI

Singolo Femminile

1° Chiara Tomassetti - 2° Clelia Gribaldo°

Singolo Maschile

1° Fabio De Luca - 2° Giuseppe Lastella - 3°

 

 

PETS FESTIVAL COUNTRY 2019 - Piacenza
1° Trofeo Nazionale ASI - CONI
domenica 20 ottobre 2019

TEAM JUNIOR OLD WILD WEST
Chiara Clelia Fabio Giuseppe e Mirko
1° classificati TEAM cat. "traditional" Advanced

Chiara Tomassetti 1° classificata cat. "catalan" singolo femminile

Clelia Gribaldo 2° classificata cat. "catalan" singolo femminile

Fabio De Luca 1° classificato cat. "catalan" singolo maschile

Giuseppe Lastella 2° classificato cat. "catalan" singolo maschile

Salvatore Laterra 3° classificato cat. "traditional" singolo maschile

Preparatore Artistico Domenico Ruoppolo
Campione Italiano FIDS CONI 2019 singolo maschile

Art Director Mapi Gualdi
Campionessa Italiana Master MIDAS/FIDS CONI 2010

Supervisore Artistico Antonio Amato
Presidente OLD WILD WEST

Ci avete donato un crescendo incessante di emozioni e ci avete trasmesso un qualcosa di veramente bello
Avete tanto entusiasmo, tanta voglia di crescere, di continuare ad imparare con impegno, di ballare e divertirvi insieme, siete colmi di energia positiva.
Continuate così ...siete sulla strada giusta.
Complimenti da TUTTI noi e grazie di cuore <3DI CUORE"piccoli" e "grandi" OWW

GRANDE FESTA PER LE VOSTRE VITTORIE
giovedi 31 ottobre
al MOVIDA

 

 

PET'S FESTIVAL 2019 PIACENZA
1° TROFEO ASI - CONI 2019
domenica 20 ottobre 2019

EMOZIONE, EMOZIONE, EMOZIONE !!!!
CHE DIRE DI PIU'....

NON E' STATA SOLO UNA QUESTIONE DI VITTORIE CON
- 3 PRIMI POSTI : TEAM JUNIOR OWW , CHIARA e FABIO
- 2 SECONDI POSTI : CLELIA e GIUSEPPE e
- 1 TERZO POSTO :SALVATORE

.... E' STATA SOPRATTUTTO UNA QUESTIONE DI EMOZIONE, DI GIOIA. VEDERE I RAGAZZI BALLARE CON TANTO ENTUSIASMO E ALLEGRIA, VEDERE COME SONO RIUSCITI A TRASMETTERE TUTTO QUESTO AL PUBBLICO PRESENTE CHE HA APPLAUDITO PIU' VOLTE LA LORO ESIBIZIONE.
VEDERE GLI ABBRACCI E LA FELICITA' NEI LORO OCCHI .........QUESTO NON HA PREZZO.

GRANDE SODDISFAZIONE PER TUTTI NOI E SOPRATTUTTO PER COACH DOMENICO CHE E' RIUSCITO FIN DA SUBITO A ENTRARE IN SINTONIA CON I RAGAZZI E A DAR LORO LE GIUSTE MOTIVAZIONI PER AFFRONTARE LE GARE NEL MODO MIGLIORE E GRANDE SODDISFAZIONE ANCHE PER SALVATORE CON IL SUO TERZO POSTO: YOUNG FOREVER ...DAVVERO!!!!!
BRAVISSIMO ANCHE Hector De Pieri PER IL SUO MERITATISSIMO 3° POSTO
COMPLIMENTI A TUTTI VOI !!!
CONTINUATE COSì !
GRAZIE AI GIUDICI GIUSY Isabella Samantha e Valentina E AGLI ORGANIZZATORI Giuseppe Piromalli e Claudio Salomoni , A TUTTI I NOSTRI SOSTENITORI E SUPPORTERS OWW, AI GENITORI DEI TEAM JUINIOR OWW, AGLI ACCOMPAGNATORI E A TUTTI I NOSTRI FANS.
E NON FINISCE QUI ..... 

 

 

 

domenica 8 settembre 2019
GARA LAINATE COUNTRY 8 SETTEMBRE 2019
UN'ALTRA GRANDE SODDISFAZIONE PER OLD WILD WEST OGGI CON CINZIA , SILVIA E SALVATORE IN TRASFERTA A LAINATE PER ESSERE PRESENTI IN PISTA E GAREGGIARE CON ENTUSIASMO.
ENTUSIASMO PREMIATO CON IL PODIO CONQUISTATO DA CINZIA 2° CLASSIFICATA E IL RISULTATO RAGGIUNTO DA SALVATORE 5° CLASSIFICATO SU 16 COMPETITORI.
ENTUSIASMO CHE ESPRIMETE SEMPRE ANCHE QUANDO NON SI SALE SUL PODIO, E QUESTA E' LA COSA PIU' IMPORTANTE, CIO' CHE CONSENTE A TUTTI NOI DI MANTENERE VIVA LA VOGLIA DI CONFRONTARCI E DI DIVERTIRCI.
BRAVI RAGAZZI, SEMPRE FIERI E ORGOGLIOSI DI TUTTI VOI
COMPLIMENTI A TUTTI I PARTECIPANTI E UN GRANDE GRAZIE DI <3 A Sabrina Di Mario PER AVER ORGANIZZATO QUESTO BELLISSIMO EVENTO COUNTRY DI GRANDE AGGREGAZIONE E DIVERTIMENTO
---------------
venerdi 5 luglio 2019
1° !!!!!!!!!!

DOMENICO RUOPPOLO

Ma che emozione immensa!!!!

Campionato Italiano F.I.D.S. /C.O.N.I. 2019

Domenico Ruoppolo si è classificatro al 1° posto della sua categoria ed è Campione Italiano. 
Ci viene da dire AMAT VICTORIA CURAM solo con l'impegno, la perseveranza e il sacrifico si arriva al successo.

Grande Domenico, Bravo Domenico, sei l'orgoglio di tutti noi !!!!!!

 

-----------------------------------------

OLD WILD WEST ha partecipato domenica 23 giugno 2019 alle gare del VCF 2019 con :

* UNITED COUNTRIES YOUNG GENERATION
cor. "FIRST ROUND" di Neža KrižSilvia FloridoAlgaly FofanaGianmarco Rossato JohnnyPol F. Ryan
1th Place OVER 100 Catalan

* VALCENO & FRIENDS 
cor. "DEVIL" di Stefano Civa
gruppo più numeroso e 2° classificato

* ScF SIMPLY COUNTRY FRIENDS
cor. "THE CRAIG" di Daniele Traverso

* BANDIDOS
cor. "WET ROAD" di Fiorenza ConsognoPino Colella

----------------------------------------
DOMENICA 14 APRILE 2019

GRAN BELL'EVENTO IL X° FESTIVAL DANZA MSP- CONI SVOLTOSI AL PALAGIAVENO , CHE RAGGRUPPA TUTTI I TIPI DI DANZA IN UN CONTEST SPETTACOLO.

TANTO ENTUSIASMO, TANTA ALLEGRIA E, BELLISSIMO DA VEDERE, TUTTI TIFAVANO PER TUTTI: UN GRANDE ESEMPIO DI SPORTIVITA'.

LA PRESENZA DI COSI’ TANTE SQUADRE ESPRIME L'ENTUSIASMO CON IL QUALE LE PRINCIPALI SCUOLE CON LE LORO VARIE DISCIPLINE DI DANZA HANNO VOLUTO MANIFESTARE LA LORO VOGLIA DI "ESSERCI".
.
FELICI DI AVER PARTECIPATO E DI AVER MATURATO UN’ULTERIORE ESPERIENZA DI CRESCITA PER TUTTI NOI E TUTTI NOI RINGRAZIAMO DI <3 CUORE MSP DANZA PIEMONTE PER AVERCI FATTO PARTECIPARE E PER AVER FATTO CONOSCERE IL NOSTRO BALLO COUNTRY "OLD WILD WEST"

GRAZIE A TUTTI GLI ALLIEVI E AI LORO TEACHERS CHE TANTO SI SONO IMPEGNATI CON PASSIONE E ENTUSIASMO PER QUESTO EVENTO.

E UN GRAN MERITATO " BRAVISSIMI" AGLI OLD WILD WEST "TEAM JUNIOR" con "Let's go" , AGLI OLD WILD WEST "TURIN TOUR" con cor. "Mutton Town love" e AGLI OLD WILD WEST & FRIENDS con cor. "Last Minute" !! COMPLIMENTI A TUTTI !!!

E' STATA UNA BELLA COMPETIZIONE E UNA GRAN FESTA TUTTI INSIEME !

----------------------------------------------
SABATO 13 APRILE 2019
WILD COUNTRY MEETING - Zelo (RO) OLD WILD WEST c'è !
Dopo il successo della passata Edizione per questa Terza una formula ancora rinnovata e arricchita quest'anno dal 1° Trofeo WCM "Gara di Ballo Amatoriale" !
E come sempre OLD WILD WEST si è fatta riconoscere:
1° Jessica Aglio
2° Marina Rosso
3° Michel Barolin
COMPLIMENTI ai Vincitori e a tutti coloro che hanno partecipato

--------------------------
27 marzo 2019

MALPENSA COUNTRY ROAD 2019

BRAVI a TUTTI voi ragazzi per quello che avete fatto a Malpensa e i risultati che avete conseguito.
GRAZIE per il vostro impegno e la vostra volontà di mettervi nuovamente in gioco. 
Per molti di voi è stata la prima volta e provare la sfida di entrare in pista per una gara di ballo country è sempre una grande emozione.
Avete dato tutti il massimo !
E questa esperienza vi ha migliorato ed è questa la vera VITTORIA , indipendentemente dal podio.

Un grande GRAZIE anche a coloro che con impegno passione e dedizione vi hanno preparati e guidati in questo percorso.
GRAZIE<3 quindi a Christelle che, nonostante il poco tempo disponibile è riuscita anche questa volta a portare il TEAM JUNIOR OWW sul podio : 3° classificati cat Advanced !

GRAZIE a MARINA e Giulio per il loro doppio impegno di creare una nuova coreografia e preparare il TURIN TOUR OWW in maniera impeccabile facendo salire i ragazzi sul gradino più alto : 1° classificati cat INEDITO !

E infine GRAZIE anche a Mapi per essere riuscita ad amalgamare e preparare magnificamente un grande gruppo BASE che si è qualificato al 5° posto a soli 2 punti dal podio.

GRAZIE ai nostri GIUDICI di GARA OWW Antonella Assunta e Mario che hanno accettato con entusiasmo il compito non semplice di esprimere il loro giudizio per tante squadre in gara in modo professionale ed imparziale.

E "Grazie" alle Mascottes, a tutti i supporters e alla tifoseria delle squadre OWW . Come potremmo fare senza di voi .......

TUTTI, TUTTI, TUTTI DAVVERO FANTASTICI!!!!

OLD WILD WEST E' FIERA DI VOI.

ANTONIO

------------------------------------------------------------------

DOMENICO RUOPPOLO
CAMPIONE NAZIONALE LIBERTAS - CONI 2018
BALLO COUNTRY MASCHILE SENIOR PRINCIPIANTI

* FESTIVAL COUNTRY - Torino : ORO 1° classificato
* FESTIVAL COUNTRY - Roma : ORO 1° classificato
* FRANCAVILLA di SICILIA - Catania : ORO 1° classificato
* POMEZIA (Roma) : ORO 1° classificato

 

----------------------------------------------------

LONATE COUNTRY FEST 2018

Podio conquistato con passione e allegria e medagliere colmo per OLD WILD WEST

gara SINGOLO

- PRINCIPIANTI
1° Martina Millicent
2° Gabriella Guidi
3° Domenico Ruoppolo

- INTERMEDI
1° Martina Mortarotti
2° Mariana Gavrila
3° Giulio Gillardi

gara SQUADRE
1° CLASSIFICATO
"OLD WILD WEST " TURIN IN TOUR
"I WOULD" musica "I Would" di Phil Vassar
cor. Marina Rosso & Giulio Gillardi

ballerini :
Mirna Allario
Cristina Appolonio
Fabio De Luca
Giulio Gillardi
Gabriella Guidi
Nicola Labianca
Martina Millicent
Simona Pilotti
Pierpaolo Polliotto
Marina Rosso
Domenico Ruoppolo

"OLD WILD WEST" IRISH COUNTRY
"FOGGY DEW" musica The Foggy dew di Young Dubliners
cor. Gianluca Forneris

ballerini:
Maurilio Berruto
Fiorenzo Coraglia
Paolo Dimatteo
Gianluca Forneris
Michela Lomonaco
Elisa Olivero
Barbara Pedini
Mariuccia Raffero

congratulazioni a voi e complimenti a tutti i partecipanti alla gara

grande FESTA delle VITTORIE
SABATO 20 OTTOBRE 2018
CASCINA ROCCAFRANCA - TORINO

 

 

7th Belt Festival Contest - 1° SETTEMBRE 2018 - Parco Lonzina (PD)
Concorso di nuove coreografie di livello intermedio-avanzato

1st Place: Team Junior Old Wild West

Best Choreographer: Team Junior Old Wild West

 

------------------------------------------------------------


 

 

ENDAS CONTEST 2018 - Teatro Magnetto Caselette  OLD WILD WEST TEAM SENIOR 3° classificati

 

Non ci sono parole per descrivere quello che abbiamo provato ieri insieme a Voi.

Vogliamo esprimere i nostri più forti e sinceri complimenti agli OWW Team Senior "BEST ADVENTURE" per il grande risultato che avete raggiunto in occasione dell'ENDAS CONTEST 2018 e per la vostra voglia di partecipare e mettervi in gioco, con impegno e bravura.
E desideriamo ringraziare l'ENDAS che ogni anno ci rende partecipi di questo grande evento e ci dà la possibilità di trascorrere momenti di intensa emozione.
Al prossimo CONTEST !!
grazie di <3 a tutti voi !!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

1° classificati  Gara LIBERTAS - Tappa Lazio ROMA

DOMENICO RUOPPOLO cat Principianti

KATIA PILLOTTA cat avanzati

domenica 29 aprile 2018

 

--------------------------------

1° classificati categoria AVANZATI
COUNTRY ROAD FESTIVAL - MALPENSAFIERE 2018
OLD WILD WEST TEAM JUNIOR

per il 2° anno consecutivo

DOMENICA 25 MARZO 2018

--------------------

1° classificato cat Principianti Gara LIBERTAS - Tappa Piemonte Lingotto Fiere Torino

DOMENICO RUOPPOLO

domenica 18 marzo 2018

------------------------------------------

1° classificati categoria AVANZATI
COUNTRY ROAD FESTIVAL - MALPENSAFIERE 2017
OLD WILD WEST TEAM JUNIOR
ECCEZIONALI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

2° classificati categoria BASE
COUNTRY ROAD FESTIVAL - MALPENSAFIERE
OLD WILD WEST TEAM SENIOR - GENITORI
GRANDISSIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

domenica 19 marzo 2017

 

EMOZIONE, EMOZIONE, EMOZIONE ALLO STATO PURO!!!
GRANDE TEAM JUNIOR OWW SEMPLICEMENTE SPETTACOLARI VEDERLI IN PISTA DOPO CIRCA UN ANNO . NON SOLO BRAVI MA SOPRATTUTTO UNITI IN UNA SPLENDIDA SQUADRA IL RISULTATO DI UNA GRANDE ARMONIA E AMICIZIA VERA CHE SI E' CREATA TRA LORO.
UN PRIMO POSTO MERITATO ALLA GRANDE DAVANTI A MOLTI CONCORRENTI DI VALORE.
SEMPLICEMENTE STRE - PI - TO - SI !!!!!!!!!!!!!
E CHE DIRE DEI GENITORI CHE SI SONO MESSI IN GIOCO PER DIVERTIRSI E FARE UNA SORPRESA AI LORO RAGAZZI. 
IN REALTA' HANNO SORPRESO TUTTI CON IL LORO IMPEGNO E VOGLIA DI BEN FIGURARE SOPRATTUTTO DAVANTI AI LORO RAGAZZI. 
SECONDO POSTO SORPRENDENTE e MERITATISSIMO.
RISULTATO FAN – TA – STI – CI !!!!
I RINGRAZIAMENTI PIU' CALOROSI ALLE TEACHERS MAPI CHRISTELLE, IRENE E SONIA CON LA SUPERVISIONE DI ANTONIO PER IL LORO COSTANTE E GRANDE IMPEGNO A PREPARARE LE DUE SQUADRE E ...... ........OWWIAMENTE AL TEAM JUNIOR OLD WILD WEST E AL TEAM SENIOR GENITORI "IN INGOGNITO" .

SUPER BRAVI !!!

BRAVISSIMI !!!

BRAVERRIMI !!!

<3 (Y) <3 (Y) <3 (Y

 

 

 

MUNTANYA CATALAN FESTIVAL 2016
Imst – Tirolo (A) 13-14-15 maggio 2016

OLD WILD WEST sarà presente al prestigioso MUNTANYA CATALAN FESTIVAL 2016 con la OWW JUNIOR TEAM che si esibirà in apertura del Concorso.
Data: sabato 14 e domenica 15 maggio 2016
Luogo : IMST – TIROLO (Austria)
Viaggio in Autobus GT: partenza da Torino in prima mattinata e ritorno nella serata di domenica.
Costo indicativo 60,00€/persona
Albergo: costo indicativo attuale 35,00€/persona
Ingresso Festival: 15.00€ /persona - Ingresso gratuito fino a 16 anni. I Biglietti si acquistano alle casse.
N.B.: Necessario documento di identità non scaduto per ogni partecipante (anche minore)
Maggiori informazioni a breve.
PRENOTAZIONI APERTE CON 50,00€/PERSONA COME ANTICIPO
venite con noi !!!!!!!


http://muntanya-festival.jimdo.com/it/

 

 

sabato 7 gennaio si svolgeranno i CAMPIONATI PROVINCIALI FIDS -BALLO COUNTRY

chi volesse partecipare contatti  i propri Teachers OWW entro il 31/12/2011

--

 

DOMENICA 18 DICEMBRE

GARA DI BALLO COUNTRY - FIDS

al

5° TROFEO CITTA' dei CAMPIONISSIMI NOVI LIGURE

 

Palazzetto dello Sport - Novi Ligure (AL)

 

adesioni entro 8 dicembre ai Teachers OWW

 

----------------------------------

 

2° TROFEO “ PIEMONTECAVALLI

Competizione Amatoriale di Danza Sportiva FIDS - Aut.reg. 05/2011

------------------------------------------------------------------------------------------

domenica 22 maggio 2011 dalle ore 17,30

 

presso il CENTRO IPPICO MILITARE di piazza d’Armi

ingresso c. G. Ferraris 200 -TORINO

 

avrà luogo

 

2° TROFEO “ PIEMONTECAVALLI” 2011 – FIDS

Competizione di danza sportiva

gara amatoriale di ballo “country western” – line dance

 

PROGRAMMA

 

Ore 16,30   accredito partecipanti e ritiro numeri di gara

A seguire  presentazione STAFF TECNICO e sfilata competitori, inizio competizione,  finali e premiazioni

 

REGOLAMENTO : vige il regolamento settore amatoriale F.I.D.S.

La competizione è aperta ad atleti in regola con il tesseramento amatoriale FIDS 2011 per la disciplina  ” ballo country western”

 

Quota di iscrizione  :  €  8,00 ad atleta e per ogni competizione (singolo – team)

Non verranno effettuati rimborsi per eventuali disdette e non partecipazioni alla gara

 

Le iscrizioni alla gara dovranno essere effettuate ed inviate tramite fax al n 0141.653944 allegando la relativa ricevuta di versamento.

Il versamento dovrà essere effettuato su c/c  postale n 38226288 intestato a Gualdi Maria Pia con causale “iscrizione 2° Trofeo Piemontecavalli – contributo spese attività istituzionali ” –

SCADENZA ISCRIZIONI : 19 maggio 2011

 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al programma di gara ove esse si rendessero necessarie per il buon svolgimento della competizione

Durante la competizione qualsiasi decisione potrà essere presa dal Direttore di Gara.

 

Per ulteriori informazioni telefonare :

Asa  OLD WILD WEST  tel e fax 0141. 653944

M° Maria Pia Gualdi cell 360.925228

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

REGOLAMENTO GARA “2° Trofeo PIEMONTECAVALLI  2011“ – FIDS

estratto da RASF Regolamento Attività Sportiva Federale – FIDS a cui si fa riferimento

 

CLASSIFICAZIONE DELLA GARA

Tipologia: competizione AMATORIALE

Disciplina: COUNTRY WESTERN DANCE – Line Dance

 

 

UNITA' COMPETITIVE

 

TEAM - GRUPPO:

squadra formata da minimo 4 a massimo 10 atleti (indifferentemente maschili, femminili,

maschili/femminili)

 

CATEGORIE:

− UNDER 18

− 18/45

− 46/99

 

Sono ammessi 2 partecipanti “fuori quota” per ogni team partecipante al trofeo

 

Classi: BASE D3 – INTERMEDIO D2 e AVANZATO D1

 

L’iscrizione dell’atleta – Team in una classe è a discrezione dell’asa e del Tecnico che iscrivono alla competizione l’atleta - Team

Tutti i componenti del “team” devono eseguire, contemporaneamente, nello stesso fronte e nella stessa direzione, passi e movimenti identici mantenendo lo schieramento dall’inizio alla fine del brano; teste, braccia e gambe devono muoversi in maniera simultanea.

Ogni Scuola/ASA può presentare più “team”.

Per l’identificazione dei Gruppi, al momento dell’iscrizione alla gara di più gruppi della stessa ASA che effettuano la Gara per la stessa disciplina, l’ASA deve sempre obbligatoriamente dare una identificazione ad ogni suo gruppo utilizzando ad esempio: Gruppo A, Gruppo B e così via.

Il numero di “team” in gara per ciascuna sessione sarà deciso dal Direttore di Gara, valutando le effettive iscrizioni pervenute.

 

 

SINGOLO - LINE DANCE

Divisione Uomini / Donne

 

CATEGORIE:

- Under 12

- 13/17

- 18/34

- 35/44

- over 45

 

La gara SINGOLA si svolgerà a batterie e verrà suddivisa in 3 classi:

Classi: BASE D3 – INTERMEDIO D2 - AVANZATO D1

 

 

ABBIGLIAMENTO

 

L’abbigliamento per ogni disciplina è dettagliato nella apposita sezione del regolamento.

L’atleta tesserato FIDS rappresenta la Federazione. E’ pertanto fatto obbligo a tutti gli atleti

di improntare il proprio abbigliamento (trucco compreso) a regole generali di sobrietà ed eleganza, pur nel rispetto della tradizione della singola specialità.

Norme generali

a) l’abbigliamento da gara deve essere sempre di buon gusto e rispettare i canoni tradizionali

della danza eseguita. L’abbigliamento è, per definizione,di libera scelta ma deve sempre essere adatto a una competizione sportiva.

b) sia per gli abiti che per gli accessori degli atleti non è mai concesso l’uso di simboli con

riferimenti religiosi, politici o offensivi della pubblica morale.

Cavaliere:

camicia: stile “country “ a manica lunga (vietate le maniche arrotolate)

pantalone: jeans o pantaloni “casual” di colore scuro (no sdruciti o strappati)

cintura in stile e con fibbia

calzature apposite specifiche per la disciplina: stivali con suola in cuoio rigorosamente “pulita” (non ammesse “scarpe da jazz” o altro tipo di calzature)

cappello: country (no articoli di carnevale, in cartone, ecc)

sono consentite bandane, bolo, punte di colletto metalliche.

Dama:

camicia stile “country “ a manica lunga (vietate le maniche arrotolate) o corta – t shirt e top

non sono ammessi

pantalone: jeans o pantaloni casual di colore scuro (no sdruciti o strappati) - gonna

(la lunghezza non deve essere più di 5 cm sopra il ginocchio) .

cintura: con fibbia

calzature apposite specifiche per la disciplina : stivali con suola in cuoio rigorosamente “pulita” (non ammesse “scarpe da jazz” o altro tipo di calzature)

cappello: country (no articoli di carnevale, in cartone , ecc), consigliato ma non obbligatorio

acconciatura, make up, gioielli, monili: non vi sono restrizioni in riferimento ad acconciatura e trucco, a gioielli e monili. Per le competitrici under 18 il trucco dovrà essere adatto all’età.

Non è consentito indossare o togliere indumenti ed accessori durante la competizione.

Solo il cappello può essere tolto e indossato durante l’introduzione e il finale.

 

 

SVOLGIMENTO della COMPETIZIONE

L’accreditamento dei partecipanti avviene con il ritiro del proprio numero di gara, che può essere effettuato dal responsabile dell’ASA (per i gruppi) o dall’atleta stesso (per i singoli).

Gli atleti devono presentarsi all’accredito e al ritiro del numero di gara almeno un’ora prima del ritiro numero dedicato alla  competizione

Dopo l’accredito gli atleti dovranno prepararsi per essere pronti ad entrare in pista, regolarmente vestiti ai sensi del regolamento, per l’orario stabilito.

Iniziata la competizione l’atleta dovrà essere attento alle chiamate in pista da parte del presentatore  di gara al fine di non costituire intralcio o ritardi alla competizione.

E’ discrezione del Direttore di Gara comporre la lista di partenza.

Per l’identificazione dei Gruppi, al momento dell’iscrizione alla gara di più gruppi della stessa ASA che effettuano la Gara per la stessa disciplina, l’ASA deve sempre obbligatoriamente dare una identificazione ad ogni suo gruppo utilizzando ad esempio: Gruppo A, Gruppo B e così via.

La prova di Gara consiste nell’eseguire la coreografia prevista per la classe di appartenenza

e per la quale si è iscritti alla competizione, per un tempo massimo di 2,30 minuti.

 

 

REGOLE di GARA

Non è consentito indossare o togliere indumenti o accessori durante la competizione.

Non è permesso l’ingresso in pista di persone diverse dagli iscritti alla competizione.

Non sono ammesse varianti e/o variazioni, né acrobazie di alcun genere, se non presenti nello script ufficiale.

Sono ammesse introduzioni e chiusure coreografate.

Limitare l’uso delle braccia solo ai movimenti previsti dalla coreografia o a piccoli cenni abituali (es. toccarsi il cappello) che devono essere eseguiti in sincrono per la gara in “team”.

Non si possono introdurre in pista elementi scenici.

Al termine di ogni esibizione si deve lasciare celermente la pista sgombra e pulita.

NORME di COMPORTAMENTO sulla pista da ballo

- Tutti i concorrenti devono comportarsi con rispetto e non interferire od ostacolare altri concorrenti.

- Per le divisioni di Line Dance lo spazio per ballare di ogni singolo ballerino è determinato dal suo posizionamento da parte del Coordinatore di Gara.

VALUTAZIONE

La valutazione della competizione verrà effettuata dai Giudici di Gara:

- TECNICA (posizione, postura, attinenza alla coreografia, allineamento e sincronismo, rispetto degli

spazi, equilibrio e fluidità dei movimenti)

- ABBIGLIAMENTO

- ARTISTICO (originalità introduzione e chiusura, carisma ed entusiasmo)

CODICI DI PENALITA’

I codici di penalità che non richiedono una riunione dei giudici e comportano l’ultima posizione in classifica:

- utilizzo di accessori di scena

- abbigliamento non consono al regolamento

- esecuzione del ballo fuori ritmo

I codici di penalità che non richiedono una riunione dei giudici e comportano l’espulsione dalla gara:

- comportamento offensivo ed indecoroso in pista nei confronti degli altri concorrenti

- comportamento offensivo ed indecoroso in pista nei confronti dei Signori Giudici sia durante che dopo la competizione

- abbandono della pista.

 

 

 

 

 

ELENCO COREOGRAFIE “2° Trofeo PIEMONTECAVALLI 2011” FIDS

 

LINEDANCE BABY- SINGOLO

Ballo : Duck Soup

Coreografo: Frank Trace

Canzone: Restless by Shelby Lynne

 

LINEDANCE JUNIOR - SINGOLO

Ballo : If I Could

Coreografo: John Warnars

Canzone: If I Could by Sunny Sweeney

 

LINEDANCE  OVER 18 - SINGOLO

 

Beginners

Ballo: Sunshine Is Here

Coreografo: Séverine Fillion

Canzone: All Over Me by Josh Turner

 

Intermediate

Ballo: Giddy On UP

Coreografo: Guillaume Richard

Canzone: Giddy On Up by Laura Bell Bundy

 

Advanced

Ballo: Horsepower

Coreografo: Séverine Fillion

Canzone: Horsepower by Chris LeDoux

 

 

TEAM

 

Beginners

Ballo: The Little White Church

Coreografo : Helen Conroy Noonan

Canzone: Little White Church by Little Big Town

 

Intermediate

Ballo: Cheek To Cheek

Coreografo: Rob Fowler

Canzone: Stuck Like Glue by Sugarland

 

Advanced

Ballo: Sweet little dangerous

coreografo: Pete Harkness

Canzone: Sweet Little Dangerous by Heather Myles

 

--------------------------------------------------------------------------------------

CONGRATULAZIONI !!!!!

“16° FESTA DELLO SPORT ASTIGIANO” – COMITATO PROVINCIALE CONI di ASTI

Venerdì 21 gennaio , alle ore 16,30, nella splendida cornice  del Teatro ALFIERI di Asti  si è svolta la “16° FESTA DELLO SPORT ASTIGIANO” organizzata dal Comitato Provinciale del CONI di Asti.

Il teatro era strapieno di sportivi astigiani dimostrando una vitalità generale dello “sport” astigiano.

Il programma prevedeva:

-         Premiazione Società  e Atleti Astigiani Campioni Mondiali, Europei ed Italiani 2010

-         Premiazione Atleti Azzurri Astigiani 2010

-         Premiazione Scuole vincitrici “Valorizzazione Sport Tradizionali” e “Giochi della Gioventù”

Erano presenti tutte le autorità locali: Regione, Provincia, Prefetto che, insieme ai Presidenti e/o Delegati provinciali di tutte le Federazioni Sportive di Asti, hanno premiato gli atleti .

Ha presentato l’evento Ivo Anselmo, coadiuvato dal Presidente del Comitato CONI di Asti Pier Carlo Molinaris (ex campione italiano di salto in lungo) e dall’assessore allo Sport del Comune di Asti Gianfranco Imerito .

Tutti gli atleti astigiani vincitori nel 2010 quindi sono stati invitati a salire sul palcoscenico per ricevere l’onorificenza suddivisi per Federazioni Sportive e accompagnati dai rispettivi Presidenti e/o Delegati Provinciali.

Ed io, Maria Pia Gualdi,   sono stata invitata personalmente dal Presidente del Comitato Provinciale CONI di Asti, Pier Carlo Molinaris a salire sul palcoscenico per essere ufficialmente premiata in quanto mi sono classificata  al

1° posto – campione d’Italia – cat over 46 femmine

al

1° CAMPIONATO ITALIANO “MASTER” 2010

ballo country

F.I.D.S. Federazione Italiana Danza Sportiva

M.I.D.A.S. Maestri Italiani Danza Sportiva – C.O.N.I.

svoltosi a Cervia il 24 gennaio 2010

A tutti gli atleti vincitori 2010 e premiati giungano i miei  complimenti, le mie più sentite congratulazioni e i migliori auguri per uno splendido futuro artistico-professionale.

Mapi – OLD WILD WEST

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CIRCUITO COPPA ITALIA STAGIONE 2010/2011 – “TEAM CUP”

Danze di Coppia settore Amatoriale e Promozionale – Danze Artistiche a Squadre cl. C, B e A

Tappa settore NORD Lombardia, Piemonte,Valle D'Aosta, Liguria, Friuli V.G., Veneto,Trentino A.A., Emilia R.

Interregione NORD OVEST Liguria, Lombardia, Piemonte,Valle D'Aosta

REGIONE Liguria 06 gennaio 2011, Palasport di VARAZZE (SV) – Piazza Generale Carlo Alberto Della Chiesa

 

 

PARTE 1

 

PARTE 2

DISCIPLINE GARA : DANZE ARTISTICHE

(regolamentate secondo quanto previsto dal RASF in vigore; per il settore Amatoriale/ Promozionale vale quello a carattere Nazionale adottato ai C.I. Rimini 2010)

 

h. 09,00 Ritiro numeri gara

h. 09,30 Inizio Competizione Tutte le categorie – classi promozionale, B, A

(ordine specialità definito su cronologico)

Danze Coreografiche

Danze Etniche, Popolari e Carattere & Danze FreeStyle:

Danze Orientali;

Tap Dance;

Synchro Dance;

Choreographic Dance;

Fantasy Dance (new)

Show Dance;

Latino Show (new)

Street Show (new)

Disco Dance,

Danze Country;

Cheer Dance

Street Dance:

Urban Dance

Hip Hop,

Electric Boogie,

Break Dance

Danze Accademiche:

Danze Classica; Danza Moderna

Modern

Contemporanea

Premiazioni

DISCIPLINE GARA : DANZE DI COPPIA

(regolamentate secondo quanto previsto dal RASF per il settore Amatoriale/Promozionale a carattere Nazionale adottato ai C.I. Rimini 2010)

h. 14,00 Ritiro numeri di gara

h. 14,30 Inizio Competizione tutte le categorie

(ordine specialità definito su cronologico)

DANZA di COPPIA – SETTORE C PROMOZIONALE

Danze Standard: valzer lento, tango, quick step;

Danze Latino Americane: cha cha cha,rumba, jive;

Ballo da Sala: valzer lento, tango, foxtrot;

Combinata Liscio e Sala: valzer lento, mazurca, foxtrot;

Liscio: mazurka, polka,valzer; Liscio Tradizionale: mazurka, polka

STANDARD C2: Valzer, Tango – C3: Valzer

LATINE C2: Cha Cha Cha, Rumba – C3: Cha Cha Cha

LISCIO C2: Mazurka, Polka – C3:Mazurca

Caraibiche: (Salsa Cubana, Salsa Portoricana. (balli singoli)

Comb. Domenicana: (Bachata e Merengue)

Tango Argentino

a seguire DANZE di COPPIA SETTORE AMATORIALE (testo balli e danze di società)

Inizio Competizione tutte le categorie

(ordine specialità definito su cronologico)

Balli da sala 1 (valzer lento, mazurka, valzer viennese, fox trot)

Balli da sala 2 (Tango, Polka, Beguine) Combinata ritmica (Tango Argentino, Cha Cha Cha, Mambo)

Balli latino americani (Tango, Beguine, Jive, Samba)

Danze Caraibiche (Salsa, Bachata, Merengue)

Premiazioni

SCADENZA ISCRIZIONI : 28/12/2010

NOTE INFORMATIVE :

 

ü Al fine di essere ritenuto valido, il modulo iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte (compreso il n° di tessera FIDS);

 

ü Ogni competitore deve essere in possesso di un documento di identità e il responsabile dell’ ASA anche della fotocopia del modulo d’iscrizione, perché, se richiesta, tale documentazione dovrà essere esibita al ritiro numeri;

 

ü Ai fini dell’assegnazione del punteggio in ranking, è indispensabile che l’unita competitiva, nella stessa disciplina, sia iscritta sempre con il medesimo nominativo; le discipline e classi(regionali) non previste in più tappe, avranno validità per la singola prova

 

ü La conferma di ricezione iscrizione nonché eventuali anomalie riscontrate in fase di elaborazione dell’elenco degli iscritti, saranno comunicate solo a mezzo sms; pertanto è obbligatorio indicare il numero del cellulare nel modulo d’iscrizione;

 

ü Quota di Iscrizione da versare su c/c 6662382 intestato a FIDS C.P. GENOVA Via Gramsci 14/2 - 16010 Sant’Olcese (IBAN IT 02 J 07601 01400 0000 06662382 )

 

DANZE DI COPPIA: euro 20,00 a coppia + euro 5,00 per la seconda disciplina

DANZE ARTISTICHE: euro 8,00 (1^ o unica disciplina) + euro 6,00 a persona per ogni disciplina aggiuntiva

 

ü Le iscrizioni, unitamente alla ricevuta di versamento o contabile bonifico, devono essere inviate a mezzo Fax al numero: 035 813 205 – Tel. 035 811727;

 

ü Le discipline e le classi per le quali si richiede l'iscrizione devono risultare nel database di tesseramento alla data di iscrizione (file "appoggio" pubblicato nella sezione download del sito www.federdanza.it)

 

ü Ingresso al pubblico Euro 6,00

 

ü Indirizzo Palasport : Piazza Generale Carlo Alberto Della Chiesa – Varazze (SV). Itinerario consigliato: A10 – Uscita Varazze o Celle Ligure

 

ü Info e cronologico disponibili sui siti internet http://liguria.fids.it e www.federdanza.it)

 

CIRCUITO COPPA ITALIA STAGIONE 2010/2011

“TEAM CUP”

GARA AMATORIALE FIDS-BALLO COUNTRY

Il Comitato regionale FIDS – Liguria  organizza il “CIRCUITO COPPA ITALIA STAGIONE 2010/2011 -TEAM CUP”

Tappa settore Nord

Interregione NORD OVEST

al PalaSport  piazza Carlo Alberto della Chiesa – Varazze (SV)

Giovedi 6 gennaio 2011

COMPETIZIONE DI DANZA SPORTIVA

Danze artistiche -  coreografiche – di coppia (settore C promozionale e settore amatoriale) tra le quali è stato inserito anche il ballo country

BALLO COUNTRY  - giovedi 6 gennaio 2011

REGOLAMENTO SETTORE AMATORIALE

da Regolamento R.A.S.F. - F.I.D.S.

COUNTRY WESTERN – Line Dance

* COMPETIZIONE amatoriale

* DISCIPLINA DI GARA: COUNTRY WESTERN  - LINE DANCE

* UNITA’ COMPETITIVE:

1) TEAM

2) SINGOLO – maschile e femminile

1) TEAM - GRUPPO : squadra formata da minimo 4 a massimo 9 atleti (indifferentemente maschili, femminili, maschili/femminili), CATEGORIA UNICA

 

Tutti i componenti del “team” devono eseguire, contemporaneamente,nello stesso fronte e nella stessa direzione, passi e movimenti identici mantenendo lo schieramento dall’inizio alla fine del brano; teste, braccia e gambe devono muoversi in maniera simultanea.

 

Ogni Scuola/ASA può presentare diversi “team”.

Per l’identificazione dei Gruppi, al momento dell’iscrizione alla gara di più gruppi della stessa ASA che effettuano la Gara per la stessa disciplina,  l’ASA deve sempre  obbligatoriamente dare una identificazione ad ogni suo gruppo utilizzando ad esempio: Gruppo A, Gruppo B e così via.

 

Il numero di “team” in gara per ciascuna sessione sarà deciso dai Direttori di Gara , valutando le effettive iscrizioni pervenute.

 

 

2) SINGOLO : “categorie” ulteriormente suddivise in maschile – femminile

 

Categorie:

under 12 – 13/18 -19/34 – 35/45 – over 46     (salvo accorpamenti)

 

La gara SINGOLA si svolgerà a batterie

 

- CLASSI

3 classi suddivise per livello ed esperienza:

BASE/D3 –   INTERMEDIO/D2  -   AVANZATO/D1

(l’iscrizione dell’atleta in una classe è a discrezione del tecnico che lo presenta e non dipende dall’effettiva anzianità di pratica di ballo)

 

 

Iscrizione ballo country : 8,00 euro ad atleta

Tutti gli atleti devono essere iscritti alla FIDS per l’anno 2011 come ballerini “amatoriali” per il ballo COUNTRY.

 

Le iscrizioni alla gara dovranno essere effettuate e inviate tramite fax  al n. 035.813205 – tel.035.811727

entro e non oltre il 28 -12- 2010, allegando copia dell’avvenuto versamento e il modulo d’iscrizione debitamente compilato  (non saranno ritenute valide quelle pervenute senza copia del versamento).

 

Il versamento deve essere effettuato a favore di  “FIDS C.P. GENOVA ” via Gramsci 14/2 – 16010 Sant’Olcese  su c/c 6662382 intestato come sopra

cod  IBAN IT 02 J 07601 01400 0000 06662382

 

A iscrizione effettuata e formalizzata , su richiesta, verranno forniti e inviati  i brani ufficiali per le coreografie di gara.

 

Ingresso pubblico 6,00 €

 

Non verranno effettuati rimborsi per eventuali disdette e non partecipazioni alla gara

 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al programma di gara ove esse si rendessero necessarie per il buon svolgimento della competizione

 

Durante la competizione qualsiasi decisione potrà essere presa dal Direttore di Gara.

 

 

PROGRAMMA  giovedi 6 gennaio  2011

 

h. 09,00 Ritiro numeri gara

 

h. 09,30 Inizio Competizione Tutte le categorie – classi promozionale, B, A

(ordine specialità definito su cronologico)

 

Danze Coreografiche

Danze Etniche, Popolari e Carattere & Danze FreeStyle:

Danze Orientali;

Tap Dance;

Synchro Dance;

Choreographic Dance;

Fantasy Dance (new)

Show Dance;

Latino Show (new)

Street Show (new)

Disco Dance,

Danze Country;

Cheer Dance

Street Dance:

Urban Dance

Hip Hop,

Electric Boogie,

Break Dance

Danze Accademiche:

Danze Classica; Danza Moderna

Modern

Contemporanea

 

Art.1.14.13  ABBIGLIAMENTO

L’abbigliamento per ogni disciplina è dettagliato nella apposita sezione del regolamento.

L’atleta tesserato FIDS rappresenta la Federazione. E’ pertanto fatto obbligo a tutti gli atleti di improntare il proprio abbigliamento (trucco compreso) a regole generali di sobrietà ed eleganza, pur nel rispetto della tradizione della singola specialità.

 

Norme generali

a)      l’abbigliamento da gara deve essere sempre di buon gusto e rispettare i canoni tradizionali della danza eseguita.

L’abbigliamento è, per definizione,di libera scelta ma deve sempre essere adatto a una competizione sportiva.

b) sia per gli abiti che per gli accessori degli atleti non è mai concesso l’uso di simboli con riferimenti religiosi, politici o offensivi della pubblica morale.

 

Cavaliere:

camicia  stile “country “ a manica lunga (vietate le maniche arrotolate)

pantalone : jeans  ( no sdruciti o strappati)

cintura : con fibbia

calzature apposite specifiche per la disciplina: stivali western (non ammesse “scarpe da jazz” o altro tipo di calzature)

cappello : country (no articoli di carnevale, in cartone , ecc)

 

Dama:

camicia  stile “country “ a manica lunga (vietate le maniche arrotolate) o corta – t shirt,canotte  e top non sono ammessi

pantalone : jeans  ( no sdruciti o strappati)- gonna (la lunghezza non deve essere più di 5 cm sopra il ginocchio) o abito in perfetto stile country, con una linghezza adeguata.

cintura : con fibbia

calzature apposite specifiche per la disciplina : stivali western (non ammesse “scarpe da jazz” o altro tipo di calzature)

cappello : country (no articoli di carnevale, in cartone , ecc)

 

 

 

Art.1.15.8   “ SVOLGIMENTO della COMPETIZIONE “

L’accreditamento dei partecipanti avviene con il ritiro del proprio numero di gara, che può essere effettuato dal responsabile dell’ASA (per i gruppi) o dall’atleta stesso ( per i singoli).

Gli atleti devono presentarsi all’accredito e al ritiro del numero di gara almeno un’ora prima del ritiro numero dedicato alla loro competizione.

Dopo l’accredito gli atleti dovranno prepararsi  per essere pronti ad entrare in pista, regolarmente vestiti ai sensi del regolamento, per l’orario stabilito.

Iniziata la competizione  l’atleta dovrà essere attento alle chiamate in pista da parte del presentatore di gara al fine di non costituire intralcio o ritardi alla competizione.

E’ discrezione del Direttore di Gara comporre la lista di partenza.

Per l’identificazione dei Gruppi, al momento dell’iscrizione alla gara di più gruppi della stessa ASA che effettuano la Gara per la stessa disciplina,  l’ASA deve sempre  obbligatoriamente dare una identificazione ad ogni suo gruppo utilizzando ad esempio: Gruppo A, Gruppo B e così via.

La prova di Gara consiste nell’eseguire la coreografia prevista per la classe di appartenenza e per la quale si è iscritti alla competizione, per un tempo massimo di 2,30 minuti.

Non è consentito indossare o togliere indumenti o accessori durante la competizione.

Non è permesso l’ingresso in pista di persone diverse dagli iscritti alla competizione.

Non sono ammesse varianti e/o variazioni, né acrobazie di alcun genere.

Sono ammesse introduzioni e chiusure coreografate.

Limitare l’uso delle braccia solo ai movimenti previsti dalla coreografia o a piccoli cenni abituali (es. toccarsi il cappello) che devono essere eseguiti in sincrono per la gara in “team”.

Non si possono introdurre in pista elementi scenici.

Al termine di ogni esibizione si deve lasciare celermente la pista sgombra e pulita.

 

 

VALUTAZIONE

La valutazione della competizione verrà effettuata dai Giudici di Gara su 3 parametri:

TECNICA (posizione, postura, attinenza alla coreografia, allineamento e sincronism, rispetto degli spazi, equilibrio e fluidità dei movimenti)

ABBIGLIAMENTO

ARTISTICO (originalità intro e chiusura, carisma ed entusiasmo)

 

 

“CARATTERISTICHE DEI BALLI E DEI BRANI MUSICALI”

 

I balli di gara “CIRCUITO COPPA ITALIA STAGIONE 2010/2011 – TEAM COUP”   sono:

 

Verranno premiati:

BALLI COUNTRY

CARATTERISTICHE DEI BALLI E DEI BRANI MUSICALI DELLA

2° PROVA DI TEAM CUP 6 GENNAIO 2011 VARAZZE (SV)

 

UNDER 12  e 13/18  - (sia per TEAM che per SINGOLO) - Classe UNICA

 

1) Coreografia “CUT A RUG” by Jo e Rita Thompson

32 count, 2 wall

Musica “EVERY DOG HAS ITS DAY” by Toby Keit

 

2) Coreografia “IRISH STEW” by Lois Light Foot

32 count, 4 wall

Musica “IRISH STEW” by Sham Rock

 

TEAM Over 18 suddiviso per CLASSI  (no categorie)

 

Classe BASE/D3 (specificare quale musica)

Coreografia “COUNTRY AS CAN BE” by Suzanne Wilson

32 count, 4 wall

Musica “COUNTRY AS A BOY CAN BE”  by Brady Seals

Musica “I AIN’T NEVER”  by Perfect Stanger

Classe INTERMEDIO/D2

Coreografia “KENTUCKY CLOVER” by Ray Bus

32 count, 4 wall

Musica “MY KIND OF MUSIC” by Ray Scott

 

Classe AVANZATO/D1

Coreografia “OLD STUFF”  by Master in Line

64 count, 4 wall

Musica “ THE OLD STUFF” by Garth Brooks

 

SINGOLO suddiviso per CLASSI e per CATEGORIE – maschile e femminile

 

Base/D3

1)         Coreografia “BREAK AWAY”  by Max Perry

32 count, 4 wall

Musica “I CAN DIG IT” by Trace Adkins

 

2)         Coreografia “TOES” by Rachael Mc.Enaney

32 count, 4 wall

Musica “TOES BY ZAC BROWN BAND”

 

Intermedio/D2

Coreografia “RED UMBRELLA” BY Rafel Corbi

32 count, 4 wall + restart

Musica “RED UMBRELLA” by  Faith Hill

 

Avanzato/D1

Coreografia “QUITTER” by Maggie Gallagher

64 count, 4 wall

Musica “QUITTER” by Carrie Underwood

 

La durata dei singoli balli è compresa tra 1,30 e 2,30 minuti.

Non sono ammesse varianti e/o variazioni, né acrobazie

saranno premiati:

 

TEAM

UNDER 12

1° - 2° e 3° classificati Classe UNICA

13-18

1° - 2° e 3° classificati Classe UNICA

OVER 18:

1° - 2° e 3° classificati Classe BASE/D3

1° - 2° e 3° classificati Classe INTERMEDIO/D2

1°-  2° e 3° classificati Classe AVANZATO/D1

 

SINGOLO

CATEGORIE:

Under12

1°- 2°  e 3° classificati Classe MASCHILE

1°- 2°  e 3° classificati Classe  FEMMINILE

 

13/18

1°- 2°  e 3° classificati Classe MASCHILE

1°- 2°  e 3° classificati Classe  FEMMINILE

 

18/34

1°- 2°  e 3° classificati Classe MASCHILE

1°- 2°  e 3° classificati Classe  FEMMINILE

 

35/45

1°- 2°  e 3° classificati Classe MASCHILE

1°- 2°  e 3° classificati Classe  FEMMINILE

Over  46

1°- 2°  e 3° classificati Classe MASCHILE

1°- 2°  e 3° classificati Classe  FEMMINILE

 

La competizione verrà svolta su fasi eliminatorie e finali, con batterie fino ad un massimo di 8 atleti per volta.

Per tutto quanto non indicato si rimanda al Regolamento pubblicato su sito F.I.D.S. www.federdanza.it

 

--------------------------------------------------------------------------------------

“ 2° COPPA ITALIA” di COUNTRY WESTERN DANCE

Sabato 27 e domenica 28 novembre a Pordenone si sono sfidati  gli atleti FIDS- ballo country western -  di tutta Italia che si sono contesi la “2° COPPA ITALIA” di country western dance svoltasi al COUNTRY CHRISTMAS presso la Fiera di Pordenone.

Di seguito i piazzamenti e la classifica finale degli atleti piemontesi dell’asa “OLD WILD WEST”

Sabato 27 novembre 2010

Medaglierie e podio per OLD WILD WEST alla “2° COPPA ITALIA”- COUNTRY CHRISTMAS

1° classificata cat D2 18/35  Donne    JESSICA MELLI

1° classificato cat D2 18/35 Uomini    MARCO PULERA’

2° classificata cat D2 over 36 Donne  MARIANNA BOLLA

3° classificata cat D1 18/35 Donne      CATERINA CASALE

Abdance - Pinerolo - preparata alla gara da teacher Felix - oLD WILD WEST

4° classificato cat D2 18/35 Uomini     VALERIO CATALIN

5° classificato cat D2 18/35 Uomini     LUCA AGLI’

-----------------------------------------------------------------------------

Domenica 28 novembre 2010

M° ALBERTO DEFANO  4° classificato su TUTTI i Maestri italiani all’XP Professional  - gara dei Masters

E SUPERLATIVA ESIBIZIONE “very country” ( fuori gara) del duo “MARIANNA BOLLA & MARCO PULERA’” TEAM – D2

-----------------------------------------------------------------------

Complimenti a TUTTI i partecipanti e congratulazioni a TUTTI i vincitori che sono saliti sul podio della gara amatoriale FIDS – ballo country “27° Trofeo Città di Pinerolo”.

Siete stati TUTTI veramente in gamba!

GARA AMATORIALE FIDS di BALLO COUNTRY

L’A.D. STUDIO DANZE TRON in collaborazione con la Scuola di Ballo “a.b.d.” ed i Maestri Tecchio organizza il “27° TROFEO CITTA’ di PINEROLO” – Palazzetto dello Sport di Pinerolo Viale Grande – Pinerolo (TO) sabato 13 e domenica 14 novembre 2010

Gara Nazionale discipline varie

Autorizzazione FIDS n. 2569/0021 del 29/09/10

Autorizzazione Settore Amatoriale Comitato Regionale Piemonte n. 10/2010

COMPETIZIONE DI DANZA SPORTIVA

Danze coreografiche a squadre – danze caraibiche – country – danze standrad – latino americane – liscio tradizionale – liscio unificato – ballo da sala – combinata nazionale

BALLO COUNTRY  - sabato 13 novembre 2010

Ultimo aggiornamento (Martedì 18 Febbraio 2020 00:03)

 
Visitatori online
 5 visitatori online
Sponsor
Prossimi corsi/lezioni
Non ci sono eventi al momento.
Prossimi eventi
Non ci sono eventi al momento.

Copyright © 2009 --- Network World Austria - All Rights Reserved.
Network World Alliance - Partnerschaft mit vielen Vorteilen